Co to jest dropshipping?

turned-on MacBook Pro beside black smartphone on gray surface

Dostawa, która jest nieodłączną częścią handlu internetowego, to taki obszar, który niejednokrotnie budzi pewne wątpliwości. Jednym z problemów, które w związku z tym się pojawiają, jest dostarczenie towarów i produktów na czas. To bardzo powszechny problem, choć istnieje również wiele różnych sposobów, które pomagają ten problem niwelować. Inną kwestią, która łączy się z dostawą, jest bezpieczeństwo i właściwe dostarczanie towarów tak, by nie zostały one w żaden sposób uszkodzone.

Dropshipping to taki model logistyczny, który wykorzystywany jest w sprzedaży internetowej, który polega na tym, że proces wysyłki towaru przeniesiony jest na dostawcę. Sklep internetowy ogranicza swoją rolę w tym modelu do zbierania zamówień od klientów, a następnie przekazywania ich do dostawcy, który następnie ma obowiązek zrealizowania wysyłki towaru do klienta. Zysk sprzedawcy, podobnie jak w całym handlu detalicznym, pochodzi z różnicy pomiędzy ceną hurtową a ceną detaliczną.

Ten model logistyczny jest szczególnie chętnie wykorzystywany przez mniejsze sklepy i przedsiębiorstwa, choć bywa stosowany również w innych obszarach handlu. Dropshipping to model logistyczny, z którego chętnie korzysta się również w przypadku zamówień towarów o większych gabarytach.

Można wymienić wiele korzyści, płynących z tego modelu. To przede wszystkim brak odgórnej potrzeby alokacji pieniądza w towarze, a także regularny przepływ środków pieniężnych. Do innych korzyści zaliczyć można również szybkość dostawy, możliwość skupienia się na innych aspektów biznesu, pozbycie się problemów związanych z wystarczającą dostępnością magazynów, a także ograniczenie kosztów transportu mienia i kosztów związanych z jego ochroną.

Można jednakże wyróżnić także negatywne strony tego modelu logistycznego. To miedzy innymi brak pewności co do tego, że zamówienie na pewno dotrze w czasie, który gwarantowany jest przez sklep. Do innych wad zaliczyć można ograniczony kontakt z klientem, jak również ograniczoną możliwość brandingu i oznakowania paczek.

Dodaj komentarz